The ultimate sporters convenience

Sportcomplex Eindhoven-Noord

Sportcomplex Eindhoven-Noord

Sportcomplex Eindhoven-Noord is met 32.000 m² het grootste en meest veelzijdige wijksportpark van Nederland. Het is de thuisbasis van 50 sportverenigingen, 17 sport- en horeca ondernemers en enkele onderwijsinstellingen. Meer dan 120 activiteiten zijn te beoefenen in verenigingsverband en tijdens school- en groepsuitjes of bedrijfsevenementen. Jaarlijks zijn er circa 1,5 miljoen sporters en recreanten actief.Sportcomplex Eindhoven-Noord

Midden op het sportcomplex ligt het sport-, speel- en beweegplein, een soort veldlaboratorium waar technische snufjes voor de breedtesport worden getest. Hiermee heeft Sportcomplex Eindhoven-Noord een unieke proeftuin in huis, waar sporters en recreanten technische ontwikkelingen in de praktijk van alle dag testen. Zes inhoudelijke thema's worden voor de sporter uitgediept: ondergronden, speeltoestellen, gaming, activiteitenontwikkeling, gezondheid en licht.


Sportcomplex Eindhoven-Noord

Eindhoven bouwt aan Time Pointsystemen in Genneper Parken, bij de Karpendonkse Plas en op Sportcomplex Eindhoven-Noord. Ook in het Ir. Ottenbad en het Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep komen Time Points. Op het sport-, speel- en beweegplein wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van Time Point. Zo kun je denken aan toepassingen voor meerdere sporten of het bewegingsonderwijs, nauwkeuriger tijdmeting, lesprogramma's voor docentenopleidingen, trainingsprogramma's voor veldsporters en gezondheidsprogramma's. Individuele sporters kunnen natuurlijk ook gebruik maken van het Time Point systeem. Losse Time Point chips zijn te koop aan de kassa van zwembad Ir. Ottenbad. De exacte startdatum, gebruiksdagen en -tijden worden bekend gemaakt via onze website.

Informatie
Sportcomplex Eindhoven-Noord, Vijfkamplaan 12, 5624 EB Eindhoven, tel. (040)238 88 00.
Of neem een kijkje op www.sen.eindhoven.nl

Heb je klachten of opmerkingen over dit park? Neem dan contact met ons op. Je kunt een chip kopen bij MYLAPS.


Current laptimes - No data available

Today's laptimes Yesterday's laptimes Last week's laptimes