The ultimate sporters convenience

Sportpark Nieuw Balveren

Een veelzijdig sportpark
Voor u ligt het sportpark Nieuw Balveren. Een veelzijdig sportpark voor de bewoners van de nieuwe Nijmeegse woonwijk Oosterhout en de directe omgeving. Sport, natuur en recreatie gaan hier samen. Voetbalvereniging OSC is de hoofdgebruiker van het sportpark en speelt hier haar thuiswedstrijden. Maar dit park biedt meer: je kunt er skaten, skateboarden, fitnessen en hardlopen. Rondom het park ligt een hardloopparcours en een fiets- en skatepad met een tijdregistratiesysteem. Met een speciale chip kunnen sporters hun trainingsresultaten bijhouden. Verder kunnen inwoners van Nijmegen-Noord onder professionele begeleiding in de buitenlucht fitnessen op speciaal ontworpen apparaten. De speeltoestellen voor de kinderen uit de buurt maken Nieuw Balveren met recht een veelzijdig sportpark.

Sportpark Nieuw Balveren in Oosterhout

Een boeiend verleden
Het sportpark Nieuw Balveren is gebouwd op de resten van een boeiend verleden. Potscherven verraden dat hier al 2400 jaar geleden, in de ijzertijd, een boerennederzetting is geweest. Uit de Romeinse tijd, toen hier de Bataven woonden, zijn dakpannen en steenmateriaal gevonden. Loden kogels en haardplaatsen van omstreeks 1800, die mogelijk een soldatenkampement uit de Franse tijd aanduiden, laten zien dat de locatie al een bewogen periode had doorgemaakt voordat de Tweede Wereldoorlog hier zijn sporen naliet.

Sporten en ontspannen in een boomgaard
In het park staan veel fruit- en notenbomen. Deze bomen verwijzen naar de boomgaarden die zo kenmerkend zijn voor de Betuwe. Fruitbomen zoals boskriek, zoete meikers, morel, handappel Jonathan, sterappel, handpeer Conference en stoofpeer Gieser Wildemans. U komt ze hier allemaal tegen. Maar ook hazelnoten en walnoten zijn hier in de herfst terug te vinden. De bloesem van de lindebomen brengt in het voorjaar geur in het park en is bovendien aantrekkelijk voor bijen die weer voor bevruchting van de fruitbomen zorgen.

Waterplassen
Water heeft een bijzondere functie in Nijmegen-Noord. Alle waterplassen, singels, wadi's in Nijmegen-Noord staan met elkaar in verbinding en vormen zo een kringloopsysteem die het regen- en kwelwater verwerkt. In Nijmegen-Noord worden op verschillende plekken natuurvriendelijke oevers aangelegd langs de singels en de waterplassen. Dat geldt ook voor het water dat sportpark Nieuw Balveren omringt. Natuurvriendelijke oevers zorgen voor een geleidelijke overgang van droog naar vochtig naar nat. Verschillende plant- en diersoorten vinden er een gezonde leefplek. Vissen kunnen hun eitjes afzetten op en tussen de planten; kikkers, salamanders en insecten vinden er een schuilplaats. Daarnaast helpen de planten mee het water helder te houden door voedsel uit het water te gebruiken en er zuurstof in los te laten.

Meer informatie:
www.nijmegen.nl


Actuele rondetijden - Geen data beschikbaar

Rondetijden vandaag Rondetijden gisteren Rondetijden vorige week